Activitatea economică a comunei Vălişoara este caracterizată de existenţa unei comunităţi de afaceri în dezvoltare, reprezentată prin societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate, cu activitate locală. În localitate există înregistrate 14 societăţi comerciale şi 33 persoane fizice autorizate si întreprinderi individuale. Tradiţional în trecut, majoritatea locuitorilor comunei au avut ca activitate principală mineritul, însă după închiderea exploatărilor miniere, populaţia activă a comunei s-a orientat spre alte domenii de activitate.